Om lokal struktur

Fælleshaver

Kogræsserlag

Folkebutik

Folkeaktier

Friskoler

Fribørnehaver

Støtte fra andre

Kommunikation

tilbage til:
www.hundslev.dk

Opdateret d. 20.11.2012

Flere oplysninger ved henvendelse til:
Om lokal struktur på landet.

Nationalt:
Folketinget, Ministeriet, Landdistriktsudvalget
Landdistrikternes Hus, i vejen.

Landdistrikternes Fællesråd

Kommunalt:
Landdistriktsudvalget: I Sønderborg er det et udvalg under kommunalbestyrelsen som har ræpresentanter fra byrådet og fra geografiske områder i kommunen (de gamle kommuner. Udvalget refererer til Kulturforvaltningen. Udvalget administrerer kommummnunes landdistriktspolitik og har en ½ milion kroner til opgaver i den sammenhæng.

Udviklingsråd: Andre kommuner har dannet udviklingsråd i geografiske områder af kommunen. De består af folk fra landsyerne og foreningerne.

Ansat koordinator/konsulent: Flere kommuner har en ansat, som har tid til at tage sig af landdistrikterne.

Landsbysamarbejder:
I flere kommuner samarbejder nabolandsbyer om praktiske arrangementer og koordinerer aktiviteter.

Landsbyforum:
I Sønderborg har vi dannet et forum hvor alle ca 30 landsbyer har en plads. Her koordineres indsatsen over for kommunen og løser arrangementer på tværs af Landsbylaugene. Fælles foredrag, busture, konferencer.

Landsbyen
Landsbyforeninger/laug
Nogle landsbyer organiserer sig som en paraplyorganisation hvor bestyrelsen er medlemmer af de lolkale foreninger. Andre landsbyer vælger selvstændigt på en generalforsamling bestyrelsens medlemmer.
I sønderborg får landsbyer der er organiseret efter nogle principper ca 5000 kr årligt til driften. Et krav er at der laves en udviklingsplan.
Landsbylauget har i Sønderborg pligt til at være kommunens forbindelse til lokalsamfundet. Eks ved projekteringen af cykelstier.

Mødested:
Det er afgørende at der er et mødested hvor borgerne kan mødes uden udgifter af betydning. Det er vigtigt at det ligger i elelr meget tæt på lokalområdet. MAnge steder er der forsamlingshuse der løser den opgave. Andre steder har en lokal borger stillet et lokale til rådighed. Andre steder må man købe kaffe for at låne lokalet.
Lokale foreninger:
Sport, pensionister, læsekreds, natur, husflid, håndværk, jægere, heste, hunde, duer, nimbus, gamle biler, spejdere, dagplejere, skolen, osv kan bruge landsbylauget til at fremme sager over for kommunen.