Landsbypedeller

Præsentation til Sønderborg Kommune

Pilotprojekt

Transport-
ministerens svar

Landistrikternes
Fællesråd

JyskeVestkystens
leder 5. okt 08

JyskeVestkysten
artikel 5. okt 08

Fyns Amtsavis
artikel 17. okt 08

Danmarks Radio
dr.dk 17.okt 08

Læserbrev
fra Sydals

Introbrev til
Landsforeningen af Landsbysamfund

Folder til
Landsforeningen af Landsbysamfund

Vindmøller

Landsbypedeller

Hjemmeside for Hundslev, Almsted og Notmark

Til forsiden

This page last eddited 14.10.2012 by
Anders K Brandt...............

Visionen er at landsbyer tager arbejde hjem til landsbyen. Der laves mange serviceopgaver ude på landet, men det er folk inde fra byen, der kører ud og slår græs, hjælper ældre i eget hjem, rydder vejene for sne, kører mad ud til syge, osv.
Der er mange børn, der kører fra landsbyen ind til byen for at gå i skole eller blive passet om eftermiddagen.
Der er mange arbejdsløse eller andre, der ikke er i arbejde, der skal tage ind til byen for tage kurser eller i jobtræning. Der er meget der skal laves i Landsbyen, så hvorfor ikke beskæftige folk i nærheden hvor de bor.
Tilsammen vil der i de fleste landsbyer være beskæftigele til 2-5 lønnede personer, en række folk i forskellige støtteordninger og en række frivillige pensionister, der finder et indhold og et socialt netværk ved at være aktiv i praktiske opgaver i landsbyen.
I begyndelsen blev busdrift og praktiske opgaver udset til det vigtigste, men i dag kan der ses en række sociale opgaver, hvor en landsbypedel vil have sin naturlige plads. Det kan være en lektiecafe, eller en klubaktivitet sammen med nogle frivillige bedsteforældre eller andre.
En landsbypedelordning skal i princippet være udgiftsneutral i forhold til kommunens budget. Andre opgaver skal laves efter almindelige forretningsmæssige vilkår og andre opgaver igen, kan man søge fonde til at financiere.
Nogle vil mene, det er konkurrenceforvridende over for kommercielle virksomheder. Dertil er at svare, at kommercielle virksomheder har haft chancen, og de kunne have løftet opgaven, men har ikke gjort det.
Den service landsbypedeller laver, kan bidrage til at give landsbyerne en positiv status, og folk vil begynde at se, det at bo på landet som noget attraktivt. Herefter vil kommercielle virksomheder følge efter.