Udvikling på landet

Fællesspisning

Landsbypedeller

Fælleshaver

Kogræsserlag

Folkebutik

Folkeaktier

Friskoler

Fribørnehaver

Delebiler

Planlæg et projekt

Kommunal struktur

Støtte fra andre

Kommunikation

Forskning og viden
Timeld dig nyhedsbrev

Mere om udvikling på landet

tilbage til:
www.hundslev.dk

Opdateret d. 20.11.2012

Flere oplysninger ved henvendelse til:


Send dine kommentarer så sinden kan blive bedre.
Gerne eksempler og værktøj til andre
Møde om udvikling på landet.

Der er svage tendenser til at flere mennesker ønsker at bo på landet. Man kan forvente at børnefamilier vil søge væk fra byens støj og trafikresiko. Ligeledes er der tendens til at 50+ også søger på landet og vil prøve et liv i større kontakt med naturen. Undersøgelser viser at kontakt til naturen er vigtig for dem der flytter ud. Det er ligeledes vigtigt for mange af dem der fytter på landet at de kommer med i de lokale fællesskaber. At flytte på landet forbindes med at være med i fællesskaber.
I dag er der ikke den store forskel på de mennesker der bor på landet og i byerne. Folk på landet har samme interesser og er lige så forskellige som i byerne.

Eksempel på Folkeaktier: